februari 9, 2017

Werkwijze

De intake
Het eerste gesprek op het spreekuur duurt ongeveer een uur. In dit gesprek probeer ik samen met u een beeld te krijgen van onder andere uw klachten, uw persoonlijke omstandigheden, uw ervaringen met het volgen van een dieetadvies, uw beweegpatroon en uw mogelijkheden veranderingen hierin aan te brengen.

Samen met u worden doelen vastgesteld voor de begeleiding, tevens worden al u vragen beantwoord.
Naar aanleiding van dit gesprek stel ik een persoonlijk advies op, passend bij u en uw leefomstandigheden.

Vervolgconsulten bij de diëtist
De vervolgconsulten duren 15 of 30 minuten. Uw ervaringen naar aanleiding van het advies worden besproken en uw vragen beantwoord.

Uw verwijzer wordt na het eerste of tweede consult schriftelijk op de hoogte gebracht van het behandelplan. Na het afsluiten van de behandeling en bij belangrijke veranderingen tijdens de behandeling wordt de verwijzer ook schriftelijk op de hoogte gebracht.