februari 9, 2017

Vergoedingen

Vergoeding 2020
In 2020 krijgt u 3 uur dieetadvisering vergoed vanuit uw basisverzekering. Houdt u hierbij rekening met uw jaarlijkse eigen risico. Naast vergoeding vanuit uw basisverzekering kan het zijn dat u extra vergoeding ontvangt vanuit uw aanvullende verzekering. In dit overzicht vindt u de vergoedingen in de aanvullende verzekering van de verschillende zorgverzekeraars. U ontvangt van mij in de meeste gevallen geen factuur. Dit loopt via de verzekeraar.

Woont u in Zaandam? En heeft u één van de volgende aandoeningen: diabetes, COPD of CVRM (cardio vasculair risicomanagement), dan kan het zijn dat de kosten voor uw behandeling worden vergoed vanuit de ketenzorgorganisatie SEZ. Voor meer informatie hierover kunt u uw arts of praktijkondersteuner raadplegen. U mag natuurlijk ook met mij contact opnemen, ik help u graag verder. Een voordeel van vergoeding via de ketenzorg is dat hiervoor géén eigen risico bestaat.

Woont u in Amsterdam? En heeft u diabetes, dan kan het zijn dat de kosten voor uw behandeling worden vergoed vanuit de ketenzorgorganisatie ROHA Voor meer informatie hierover kunt u uw arts of praktijkondersteuner raadplegen. U mag natuurlijk ook met mij contact opnemen, ik help u graag verder. Een voordeel van vergoeding via de ketenzorg is dat hiervoor géén eigen risico bestaat. 

Tarieven
Krijgt u geen vergoeding (meer) van uw zorgverzekeraar? Valt u niet onder de ketenzorg? Alleen dan zijn mijn reguliere tarieven van toepassing en krijgt u van mij een factuur.

Zie tarieven.